mgr Weronika Grzelak
mgr Weronika Grzelak

mgr Weronika Grzelak

Psycholog dorosłych, Psycholog seksuolog
Podlegam superwizji
Doświadczenie
Opinie
O mnie
Towarzyszę w lepszym poznaniu i rozumieniu siebie. Pomagam osobom przeżywającym smutek, niedogodności, rozterki i sytuacje kryzysowe. Koncentruję si...
Pokaż więcej

Języki

polski
Komu pomagam
  • dorośli
  • terapia dla par
Obszary pomocy
  • kryzys, konflikt w rodzinie
  • kryzys w związku, zdrada
  • lęki
  • +14
Nurt
  • Psychodynamiczny
Edukacja i kursy

Krakowskie Centrum Psychodynamiczne (szkoła psychoterapii (min. 4-letnia))

Seksuologia Kliniczna - Opiniowanie, Edukacja, Terapia

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu (studia podyplomowe)

Seksuologia Kliniczna - Opiniowanie, Edukacja, Terapia

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza (studia podyplomowe)

Psychologia

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu (studia magisterskie)

Praca terapeutyczna z dzieckiem z perspektywy teorii przywiązania

Ośrodek Psychoterapii Mały Książę (inny kurs lub szkolenie)

Diagnoza zaburzeń osobowości w podejściu psychodynamicznym

Poznańskie Centrum Psychodynamiczne (inny kurs lub szkolenie)

Strategiczna praca psychoterapeutyczna z para w kryzysie - metody i narzędzia

Wielkopolski Instytut Psychoterapii (inny kurs lub szkolenie)

Seksualność pacjenta. Wywiad i tworzenie biografii seksualnej

Seksuolog kliniczny PTS (inny kurs lub szkolenie)

Zdrada: problem czy objaw? Praca psychoterapeutyczna z para

Seksuolog kliniczny PTS (inny kurs lub szkolenie)

Hiperseksualnosc - zagadnienia podstawowe

Centrum Terapii Lew - Starowicz (inny kurs lub szkolenie)

Zasady prowadzenia grup wsparcia

Fundacja Rozwoju i Promocji Psychoterapii (inny kurs lub szkolenie)

Podstawy terapii dysfunkcji seksualnych kobiet w procesie indywidualnym

Seksuolog kliniczny PTS (inny kurs lub szkolenie)

Seksuologia Kliniczna

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu (inny kurs lub szkolenie)
Certyfikaty

Certyfikat Polskiego Towarzystwa Seksuologicznego (1)

Certyfikat Polskiego Towarzystwa Seksuologicznego (2)

Certyfikat Polskiego Towarzystwa Seksuologicznego (3)

Certyfikat Polskiego Towarzystwa Seksuologicznego (4)

Seksuologia dla ginekologów - ginekologia dla seksuologów (53-000099-001-0008)

Centrum Edukacji Lekarzy

Diagnoza psychologiczna jako przedmiot badania i nauczania (1)

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

III Krajowa Konferencja Psychologii Klinicznej. Modele uprawiania psychologii klinicznej w teorii i praktyce. (1)

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Moje doświadczenie
01.2020 - obecnie
Psycholog, Seksuolog w Prywatna praktyka: Gabinet psychologiczno - seksuologiczny

• Dostarczanie profesjonalnej oceny psychologicznej, seksuologicznej i psychoterapeutycznej dla pacjentów cierpiących na dysfunkcje seksualne, wątpliwości związane z tożsamością płciową i orientacją seksualną, uzależnieniem od pornografii i masturbacji, przemocy seksualnej, odkrywaniem własnej seksualności, w sytuacji rozwodu lub separacji lub rozstania, samotności, zaburzeń adaptacyjnych, kryzysów życiowych i zawodowych, współuzależnienia, depresji, zaburzeń lękowych, żałoby, trudności w relacjach społecznych, niskiej samooceny, braku satysfakcji i sensu życia oraz zaburzeń osobowości typu borderline czy narcyzmu. • Dostarczanie profesjonalnej oceny psychologicznej, seksuologicznej i psychoterapeutycznej dla par doświadczających trudności w komunikacji, doświadczające kryzysów, problemów w sferze seksualnej, pary, który mają wątpliwości związane z kontynuacją relacji, z problemem zdrady i braku zaufania oraz z zazdrością.

05.2022 - 07.2022
Staz kliniczny: Specjalista terapii uzaleznien w Warszawski Osrodek Psychoterapii ,,Metyda''

Staż kliniczno – terapeutyczny (12 tygodni) w Warszawskim Ośrodku Metyda. Pomoc w prowadzeniu diagnostyki pacjentów uzależnionych od alkoholu, substancji psychoaktywnych, seksu i pornografii oraz hazardu.

01.2022 - 05.2022
Asystent Seksuologa Klinicznego w Poznanskie Centrum Psychodynamiczne

Staż kliniczno – seksuologiczny (100 godzin) organizowany przez Poznańskie Centrum Psychodynamiczne w Poznaniu. Przeprowadzenie wstępnych sesji diagnostycznych w celu sporządzenia pisemnej diagnozy zgodnie z ICD-10 dla pacjentki z problemem seksuologiczny.

04.2021 - 05.2022
Asystent Psychologa Klinicznego w Dzienny Odzial Psychiatryczny w Poznaniu

Staż kliniczny (12 tygodni) organizowany przez Dzienny Oddział Psychiatryczny w Poznaniu. Pomoc przy diagnozowaniu dorosłych z różnymi zaburzeniami psychicznymi zgodnie z ICD-10.

10.2021 - 03.2022
Asystent Seksuologa Klinicznego w Dzienny Odzial Psychiatryczny w Poznaniu

Staż kliniczno – seksuologiczny (100 godzin) organizowany przez Studia Podyplomowe ,,Seksuologia kliniczna – Opiniowanie, Edukacja, Terapia’’. Pomoc przy diagnozowaniu dorosłych z zaburzeniami osobowości, problemami seksuologicznymi oraz depresją kliniczną.

02.2020 - 12.2020
Psycholog, Seksuolog w Medicare Clinic w Reading, United Kingdom

• Przeprowadzenie specjalistycznej oceny psychologicznej i interwencji u pacjentów w różnym wieku, w tym dzieci, młodzieży i dorosłych. Obejmuje to przeprowadzenie wstępnych konsultacji diagnostycznych, podzielenie się diagnozą z pacjentem zgodnie z ICD-10, zaplanowaniem dalszej interwencji oraz rozpoczęcie procesu opartego na terapii krótkoterminowej (20 – 30 sesji).

03.2020 - 07.2020
Konsultacje psychologiczne: wolontariat - Psycholog Konsultant w Polish Psychologists' Association London

• Propagowanie wiedzy i świadomości psychologicznej w gronie odbiorców PPA. • Przeprowadzenie krótkoterminowych konsultacji psychologicznych online (3 spotkania). • Oferowanie profesjonalnego wsparcia psychologicznego dla pacjentów z objawami depresji, lęku, doświadczających trudności dotyczących samooceny, związków, przeżywających kryzysy życiowe i zawodowe. • Praca w ramach etycznych BPS i BACP oraz przestrzeganie zasad Safeguarding w Wielkiej Brytanii. • Udział w co miesięcznych superwizjach grupowych organizacji. • Ponoszenie pełnej odpowiedzialności za wydawanie opinii zgodnie z zachowaniem zasady poufności. • Prowadzenie elektronicznych i pisemnych zapisów dotyczących pacjentów. • Uczestniczenie w spotkaniach zespołu, omawianie zakresu zadań i obowiązków w PPA, uczestniczenie w bieżącym przeglądzie rozwoju usług psychologicznych i podnoszenia jakości poradnictwa psychologicznego. Przygotowanie do wykonywania zawodu psychologa w warunkach online.

09.2019 - 07.2020
Akademia Kobiety: wolontariat - wykladowca w Polish Psychologists' Association London

• Prowadzenie, nadzorowanie i asystowanie przy projektach edukacyjnych oraz szkoleniowych. • Organizowanie i prowadzenie wykładów edukacyjnych dotyczących zdrowia psychicznego i seksualnego dla kobiet. • Tworzenie artykułów psychologicznych dla strony internetowej Akademii Kobiety. • Praca w zespole specjalistów psychologów i seksuologów. • Wsparcie psychologiczne dla uczestników spotkania w ramach Akademii Kobiety. • Aktywne zaangażowanie w rozwój Akademii Kobiety. • Uczestniczenie w spotkaniach zespołu Akademii Kobiety. • Tworzenie przestrzeni dla rozwoju osobistego, wystąpień publicznych oraz promocji zdrowia psychicznego i seksualnego wśród Polek przebywających na emigracji. • Przejmowanie ważnej roli w opracowywaniu i realizacji grupowych programów psychoedukacyjnych. • Pomoc i wsparcie dla Polek w adaptacji w Wielkiej Brytanii i łączeniu społeczności pochodzących z różnych kultur. • Obsługa techniczna i tworzenie prezentacji multimedialnych podczas spotkań. • Tworzenie treści edukacyjnych w Social Mediach. • Dążenie do dalszego rozwoju zawodowego, ćwiczenie własnych kompetencji poprzez aktywne uczestnictwo w społeczności Polish Psychologists’ Association.

03.2018 - 06.2018
Asystent nauczyciela w Szkola podstawowa im. Henryka Sienkiewicza w Czarnkowie

• Prowadzenie lub asystowanie przy projektach dydaktycznych zgodnie z zaleceniami prowadzącej. • Prowadzenie zajęć dydaktycznych dla młodzieży w wieku 7-12 lat w świetlicy szkolnej. • Współpraca z pedagogiem szkolnym i nauczycielami w ocenie psychologicznej młodzieży z problemami wychowawczymi. • Przeprowadzenie indywidualnych konsultacji psychologicznych w obecności pedagoga szkolnego z dziećmi z diagnozą autyzmu, zespołem Aspergera, mutyzmem wybiórczym, alkoholowym zespołem płodowym, zaburzeniami emocjonalnymi, problemami z wyrażaniem złości oraz ADHD. • Edukowanie i motywowanie młodzieży, która miała trudności w nauce poprzez organizowanie zajęć dydaktycznych, zabaw psychologicznych i indywidualnych rozmów. • Organizowanie zabaw i konkursów szkolnych dla młodzieży. • Opieka nad młodzieżą podczas wolnego czasu od zajęć szkolnych. • Przygotowywanie materiałów dydaktycznych i szkoleniowych i uczestniczenie w nich. • Praca w zespole nauczycieli i pedagogów. • Współudział w organizowaniu eventu dotyczących profilaktyki zdrowia psychicznego i asertywności w szkole. • Samodzielne opracowywanie interwencji psychologicznych dla młodzieży, w tym złożonych przypadków, współpracując z prowadzącą i nauczycielami. • Uczestniczenie w spotkaniach profesjonalistów kadry szkolnej. • Zrozumienie problemów dotykających dzieci i młodzież oraz rozwinięcie umiejętności i własnych kompetencji w pracy z tą grupą wiekową.

02.2017 - 07.2017
Rejestratorka medyczna w Poradnia leczenia uzaleznien i wspoluzaleznienia

• Obserwacja pacjentów uzależnionych od alkoholu, narkotyków, hazardu oraz osób współuzależnionych podczas rejestracji. • Pierwszy kontakt z pacjentem w rozmowie telefonicznej lub w kontakcie bezpośrednim. • Prowadzenie dokumentacji medycznej zgodnie z ICD-10 dla Narodowego Funduszu Zdrowia. • Opracowywanie i przygotowywanie materiałów dydaktycznych dla specjalistów poradni. • Zapewnienie wysokiego standardu pisemnych raportów, poprawności gramatycznej i innych dokumentów. • Prowadzenie harmonogramu terminów dla poszczególnych specjalistów i zapewnienie, aby były przestrzegane. • Prowadzenie rejestru pracy zgodnie z polityką poufności. • Prowadzenie dokładnych zapisów i notatek z sesji od specjalistów oraz wprowadzanie ich do systemu komputerowego. • Praca w zespole specjalistów i ćwiczenie własnych kompetencji interpersonalnych. • Motywowanie pacjentów do rozpoczęcia leczenia w pierwszym kontakcie przez telefon lub w kontakcie bezpośrednim. • Uzyskanie wartościowej wiedzy na temat pacjentów uzależnionych i współuzależnionych. • Współpraca z różnymi organizacjami poprzez prowadzenie odpowiedniej dokumentacji i wysyłanie listów do sądu, lekarza, szpitali psychiatrycznych czy policji.

11.2015 - 12.2015
Staz kliniczny w Szpital psychiatryczny ,,Dziekanka''

• W trakcie zajęć pod okiem prowadzącego psychologa klinicznego przeprowadzanie wywiadu diagnostycznego w nurcie behawioralno - poznawczym z pacjentami z rozpoznaniem schizofrenii i z zaburzeniami psychotycznymi. • Uczestniczenie w zajęciach grupowych ze studentami oraz omawianie wspólnie z psychologiem klinicznym poszczególnych case study. • Uczestniczenie w zajęciach psychoedukacyjnych dotyczących diagnozowania osób z zaburzeniami psychicznymi w warunkach ambulatoryjnych oraz otrzymanie wiedzy na temat wpływu farmakoterapii w przypadku pacjentów psychiatrycznych. • Samodzielne przygotowywanie interwencji psychologicznych dla pacjentów czerpiąc z wiedzy teoretycznej pod okiem prowadzącego psychologa klinicznego.

Umów się na sesję