mgr Monika Kilian
mgr Monika Kilian

mgr Monika Kilian

Psycholog dorosłych, Psychodietetyk
Podlegam superwizji
Doświadczenie
Opinie
O mnie
Jestem psycholożką oraz psychoterapeutką w trakcie szkolenia. Stosuję techniki nurtu poznawczo-behawioralnego oraz dialogu motywującego. Należę do Polskiego Towarz...
Pokaż więcej

Języki

polski
Komu pomagam
  • dorośli
  • terapia grupowa
Obszary pomocy
  • dolegliwości psychosomatyczne
  • doradztwo zawodowe
  • fobia społeczna
  • +18
Nurt
  • Poznawczo-behawioralny (CBT)
Edukacja i kursy

AMIE (szkoła psychoterapii (min. 4-letnia))

Psychologia

Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego (studia magisterskie)

Rozwód, rozpad rodziny i strata - pomoc psychologiczna dziecku i rodzinie.

Dolnośląskie Centrum Psychoterapii (inny kurs lub szkolenie)

Specjalistyczny kurs diagnozy psychologicznej. MMPI-II Minesocki Wielowymiarowy Kwestionariusz Osobowości - zastosowanie i interpretacja.

Dolnośląskie Centrum Psychoterapii (inny kurs lub szkolenie)

Terapia Poznawczo-Behawioralona

Centrum Rozwoju Personalnego we Wrocławiu (inny kurs lub szkolenie)

Terapia Schematów

Centrum Rozwoju Personalnego we Wrocławiu (inny kurs lub szkolenie)
Moje doświadczenie
05.2022 - obecnie
Psycholog w Powiatowy Ośrodek Interwencji Kryzysowej

Terapia osób dorosłych, poradnictwo psychologiczne, interwencja kryzysowa, wsparcie w kryzysie psychicznym, prowadzenie treningów i warsztatów psychologicznych, opieka nad mieszkańcami Hostelu, telefon interwencyjny.

01.2022 - 10.2022
Psycholog w Szpital Bielański Poradnia Zdrowia Psychicznego Punkt Zgłoszeniowo – Koordynacyjny

Porady diagnostyczno - wspierające, interwencja kryzysowa, terapia krótkoterminowa, prowadzenie treningów psychologicznych.

03.2022 - 09.2022
Psycholożka- konsultantka telefonu zaufania i czatu zaufania dla dzieci i młodzieży. w Towarzystwo Przyjaciół Dzieci

Telefon zaufania i czat zaufania dla dzieci i młodzieży - udzielanie wsparcia i pomocy psychologicznej, interwencja + superwizje.

07.2021 - 12.2021
Psycholog w Szpital Bielański – Środowiskowe Centrum Zdrowia Psychicznego

Interwencja oraz udzielanie pomocy psychologicznej osobom w kryzysie psychicznym w Infolinii psychiatrycznej i w Zespole Pierwszego Kontaktu. Opieka nad pacjentami Interwencyjnych Miejsc Noclegowych. Konsultacje psychologiczne, przeprowadzanie rozmów psychologicznych, wywiadów. Opracowanie arkuszy ICF, diagnoz medycznych i funkcjonalnych, Indywidualnych Planów Zdrowienia. Udział w superwizjach.

09.2021 - 11.2021
Psycholog. w Środowiskowy Dom Samopomocy w Sadowej

Poradnictwo psychologiczne, diagnozowanie zachowania, treningi i warsztaty grupowe.

07.2021 - 08.2021
Psycholog. w Świetlica Środowiskowa „Mały Książę”

Konsultacje indywidualne, zajęcia grupowe: socjoterapia, profilaktyka, edukacja. Diagnoza, Indywid. Plany Wspierające.

12.2017 - 07.2021
Terapeuta zajęciowy w WTZ WOT Krajowego Towarzystwa Autyzmu

Terapeuta osób dorosłych ze spektrum autyzmu oraz z niepełnosprawnościami. Prowadzenie terapii zajęciowej. Przeprowadzanie treningów społecznych, relaksacyjnych, integracyjnych oraz zajęć specjalnych. Tworzenie raportów oraz półrocznych bilansów i ocen rehabilitacji terapii.

04.2016 - 02.2018
Terapeuta dziecięcy oraz terapeuta osób dorosłych w Fundacja Zdrowie

Terapeuta dziecięcy oraz terapeuta osób dorosłych z zaburzeniami psychicznymi. Przeprowadzanie terapii indywidualnej w miejscu zamieszkania Podopiecznych. Diagnozowanie zachowania, poradnictwo psychologiczne. Współpraca z OPS-ami. Opracowywanie IPET.

03.2016 - 04.2016
Stażystka w Zespół Szkół Samochodowych i Licealnych nr 2 w Warszawie.

Przeprowadzanie szkoleń i programów profilaktycznych w klasach. Diagnoza, określanie potrzeb psychofizycznych i edukacyjnych uczniów, współpraca i koordynacja podejmowanych działań z gronem pedagogicznym, poradniami, ośrodkami pomocy. Uczestnictwo w rozmowach indywidualnych, grupowych, opracowywanie i organizowanie pomocy dla uczniów.

10.2004 - 06.2005
Praktykantka w Instytut Psychiatrii i Neurologii

Praktyki psychologiczne. Badania psychologiczne, ankiety, rozmowy z pacjentami, treningi, terapia zajęciowa, testy psychologiczne.

Umów się na sesję