Obszar pomocy
Płeć specjalisty
Szukam pomocy dla
Specjalizacje
Więcej filtrów
Dopasuj specjalistę
mgr Anna  Katarzyna Czekanowska - Gubska mgr Anna  Katarzyna Czekanowska - Gubska
mgr Anna Katarzyna Czekanowska - Gubska
Psychoterapeuta dziecięcy, Psychoterapeuta rodzinny, Psychoterapeuta dorosłych
Nurt: Podejście systemowe

Każdy człowiek to indywidualna opowieść, którą warto wysłuchać. Opowieść można zmieniać, kreować, nadawać znaczenia ora...
Pokaż więcej
Obszary pomocy
  • tiki
  • kryzys w związku, zdrada
  • stres
  • +60
Komu pomagam
  • młodzież w wieku od 12 do 15 lat
  • terapia grupowa
  • terapia dla par
  • +2

Psychoanaliza online - sensly.com

Długoterminowa terapia z dowolnego miejsca na świecie. Daj sobie szansę na zmianę.

Czym jest psychoanaliza?

Podstawą psychoanalizy jest założenie o istnieniu w umyśle nieświadomego obszaru

zawierającego nasze wspomnienia, myśli, konflikty wewnętrzne oraz traumy. Psychoanaliza

jest poszukiwaniem tego co nieuświadomione a wpływające na codzienność danej osoby.

Psychoanalityk znajduje to co ukryte po to aby pacjent mógł osiągnąć większy wgląd w

siebie, swoje przekonania, mechanizmy obronne i przyczyny swoich zachowań, które często

są powodem niedogodności w życiu jak np. nieumiejętność budowania i utrzymywania

relacji czy problemy z własną seksualnością. Psychoanaliza zmierza do usunięcia zaburzeń

psychicznych i psychosomatycznych przy użyciu różnych technik ukierunkowanych na

zmianę oraz rozwój funkcji myślowych i emocjonalnych, więzi z innymi a także na wzrost

zdolności pamięciowo-skojarzeniowych prowadząc do pogłębiania wglądu. Metody

stosowane w psychoanalizie rozpoznają wzorzec osobowości i zachowania pacjenta poprzez

analizę różnych zjawisk psychicznych takich jak objawy, zachowania, myśli, sny i fantazje.

Nazywana „leczeniem rozmową” psychoanaliza daje pacjentowi szerokie pole ...

Pokaż więcej