mgr Barbara Czerkawska
mgr Barbara Czerkawska

mgr Barbara Czerkawska

Psychoterapeuta ds. uzależnień
Podlegam superwizji
4.9
Doświadczenie
Opinie (19)
O mnie
Jestem Certyfikowanym Specjalistą Psychoterapii Uzależnień i Współuzależnienia- nr certyfikatu 806 PARPA, Trenerem Umiejętności Społecznych - TUS. W ramach podnosz...
Pokaż więcej

Języki

polski
Komu pomagam
  • młodzież w wieku od 12 do 15 lat
  • terapia grupowa
  • terapia dla par
  • +4
Obszar pomocy
  • leczenie głodu alkoholowego i narkotykowego
  • praca z DDD - dorosłe dzieci dysfunkcji
  • porada dla osób nadużywających i uzależnionych
  • +7
Nurt
  • Poznawczo-behawioralny (CBT)
Edukacja i kursy

Pedagogika Opiekuńczo - Wychowawcza z profilaktyką społeczną.

Wyższa Szkoła Kształcenia Zawodowego (studia podyplomowe)

Pedagogika. Resocjalizacja z profilaktyką społeczną.

Akademia Świętokrzyska (studia magisterskie)
Certyfikaty

Certyfikat PARPA (806)

PARPA

Certyfikat Trenera Umiejętności Społecznych i Życiowych (CST.SENS/TUS/V/51/06/2021)

Centrum Szkoleniowo - Terapeutyczne SENS
Moje doświadczenie
09.2023 - obecnie
Psycholog w Szkoła Podstawowa i Przedszkole

Udzielanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej uczniom, rodzicom uczniów i nauczycielom.

03.2023 - obecnie
Specjalista Psychoterapii Uzależnień w Własna działalność

Prowadzenie terapii osób uzależnionych, pomoc osobom współuzależnionym, osobom z syndromem DDA.

09.2022 - obecnie
Pedagog specjalny/Psycholog w Szkoła Podstawowa i Przedszkole

Udzielanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej uczniom, rodzicom uczniów i nauczycielom.

11.2019 - 12.2022
Specjalista Psychoterapii Uzależnień w Ośrodek Profilaktyki i Terapii Uzależnień

Prowadzenie terapii indywidualnej dla osób uzależnionych przejawiających uzależnienia behawioralne.

12.2019 - 05.2022
Pracownik socjalny w MOPS

Diagnozowanie problemu przemocy w rodzinie, podejmowanie działań w środowisku dotkniętym przemocą w rodzinie.

09.2016 - 11.2019
Pedagog w MOPS

Pomoc i poradnictwo pedagogiczne dla klientów MOPS. Prowadzenie warsztatów dla osób i rodzin korzystających ze wsparcia MOPS. Prowadzenie zajęć psychoedukacyjnych dla osób stosujących przemoc w rodzinie. Prowadzenie prelekcji w szkołach z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie. Prowadzenie konsultacji dla osób uzależnionych oraz członków ich rodzin.

08.2016 - 12.2016
Wychowawca/ Nauczyciel w Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii/ Gimnazjum MOS

Zapewnienie opieki wychowankom, kształtowanie zasad i wartości u podopiecznych, pomoc w odrabianiu lekcji, organizacja czasu wolnego w placówce, współdziałanie z rodziną wychowanka, prowadzenie zajęć socjoterapeutycznych i profilaktycznych, opracowanie indywidualnego planu pracy.

12.2015 - 09.2016
Specjalista pracy z rodziną w Ośrodek Interwencji Kryzysowej

Przyjmowanie zgłoszeń telefonicznych i zgłaszających się osobiście klientów, w ramach interwencji kryzysowej. Udzielanie klientom informacji o ich prawach oraz formach i miejscach, gdzie mogą uzyskać pomoc. Obniżenie poziomu emocji klienta, badanie sytuacji kryzysowej, rozpoznanie bieżącego problemu, wspólne opracowanie planu działania. Udzielanie wsparcia i motywowanie do podjęcia działań w celu rozwiązania problemów. Inicjowanie i realizacja procedury "Niebieskiej Karty".

06.2013 - 09.2014
Specjalista Psychoterapii Uzależnień w Ośrodek Pomocy Psychologicznej

Prowadzenie terapii indywidualnej oraz grupowej dla osób uzależnionych chemicznych oraz przejawiających uzależnienia behawioralne.

12.2006 - 05.2013
Specjalista Psychoterapii Uzależnień w Ośrodek Leczenia Uzależnień

Prowadzenie terapii indywidualnej oraz grupowej dla osób uzależnionych od substancji chemicznych oraz przejawiających uzależnienia behawioralne.

05.2010 - 09.2010
Edukator/Profilaktyk w Placówka Opiekuńczo – Wychowawcza

Prowadzenie spotkań edukacyjnych dla rodziców i wolontariuszy : "Problemy alkoholowe w rodzinie, osoby współuzależnione i DDA"; "Zagrożenia związane z używaniem alkoholu w ciąży"; "Młodzież a alkohol" oraz "Pomagamy naszym dzieciom rozwijać się, dorastać i osiągać sukcesy".

Umów wizytę