Julia Jasińska
Julia Jasińska

Julia Jasińska

Psychoterapeuta dorosłych
Podlegam superwizji
Doświadczenie
Opinie
O mnie
Jestem psychologiem z 17-letnim doświadczeniem, od 2012 roku prowadzę również psychoterapię, od 3 lat prowadzę sesje terapeutyczne on-line poprzez Skype. Doświadcz...
Pokaż więcej

Języki

rosyjski
polski
Komu pomagam
  • dorośli
Obszar pomocy
  • stres
  • lęki
  • wsparcie okołoporodowe i dla kobiet w ciąży
  • +4
Nurt
  • Psychodynamiczny
Edukacja i kursy

Laboratorium psychoedukacji (szkoła psychoterapii (min. 4-letnia))

Terapia zaburzeń potraumatycznych w pracy z cudzoziemcami

Centrum terapii ofiar tortur w Berlinie (inny kurs lub szkolenie)

Wsparcie ofiar handlu ludźmi

Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej (inny kurs lub szkolenie)

Studium przeciwdziałania przemocy w rodzinie

Instytut Psychologii Zdrowia (inny kurs lub szkolenie)

Rozwiązywanie konfliktów i mediacje międzykulturowe

Instytut Spraw Publicznych (inny kurs lub szkolenie)

Pierwsza pomoc psychologiczna

Szkoła Wyższa Psychologii Społecznej w Warszawie (inny kurs lub szkolenie)

Już wiem, co zrobić! - edukacja dzieci i rodziców w zakresie ochrony przed przemocą i wykorzystywaniem.

Fundacja Dzieci Niczyje (inny kurs lub szkolenie)
Certyfikaty

Certyfikat ukończenia specjalistycznego kursu Terapia skoncentrowana na rozwiązaniach -kurs podstawowy (35/2015)

Centrum rozwiązań

Świadectwo ukończenia Studium Terapii Dzieci i Młodzieży (7627/DCP/06/2016)

Dolnośląskie Centrum Psychoterapii
Moje doświadczenie
01.2018 - obecnie
psycholog w Usługi psychologiczne (prywatny gabinet psychologiczny)

psychoterapia osób dorosłych, pomoc stacjonarna oraz on-line poprzez komunikator Skype

09.2013 - obecnie
psycholog, psychoterapeuta w Punkt konsultacyjny Fundacji Ocalenie

prowadzenie indywidualnych konsultacji psychologicznych, sporządzenie opinii psychologicznych, psychoterapia dorosłych w języku rosyjskim

01.2017 - 05.2019
psycholog w NZOZ Ośrodek Stymulacji Rozwoju Dzieci

konsultacje dla dzieci i ich rodziców, prowadzenie dokumentacji psychologicznej, współpraca ze specjalistami Ośrodka, realizacja programów korekcyjnych

05.2016 - 06.2018
psycholog, psychoterapeuta w Ośrodku dla cudzoziemców w Centrum Medyczne PetraMedica

poradnictwo psychologiczne, psychoterapia, diagnoza PTSD

04.2013 - 04.2016
psycholog w Ośrodek Interwencji Kryzysowej

prowadzenie poradnictwa i terapii dorosłych, znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej lub doświadczających sytuacji kryzysowych, konsultacje indywidualne z dziećmi, prowadzenie grupy wsparcia dla kobiet, doświadczających przemocy domowej

05.2013 - 06.2013
psycholog w Państwowa Wyższa Szkoła Informatyki i Przedsiębiorczości w Łomży

psycholog w projekcie „Profesjonalne kadry administracji podstawą sprawnie funkcjonującego państwa”: przeprowadzenie grupowych i indywidualnych spotkań ze studentami

10.2011 - 05.2012
psycholog, doradca zawodowy w Centrum doradcze dla młodzieży szkolnej w Grodnie

diagnozowanie zgodności predyspozycji uczniów z realizowanym kierunkiem kształcenia, pomoc w planowaniu kierunku kształcenia i kariery zawodowej

09.2006 - 09.2011
Psycholog w Szpital psychiatryczny

sporządzenie kompleksowej diagnostyki pacjentów, uczestniczenie w ekspertyzie, ujawniającej możliwości podjęcia pracy, służby w wojsku, prowadzenie zajęć psychoedukacyjnych, grup wsparcia, indywidualnych konsultacji

11.2008 - 05.2009
psycholog w Pracownia Psychologiczna w Grodnie

grupowe zajęcia psychologiczne i indywidualne konsultacje dla dorosłych

09.2006 - 07.2008
psycholog w Przedszkole Publiczne Nr 83 w Grodnie

indywidualne konsultacje dla dzieci i ich rodziców, wspieranie rozwoju dzieci, pomoc w adaptacji

Umów wizytę