Powrót do listy artykułów

Terapia Ericksonowska na czym polega to podejście w psychoterapii?

Terapia Ericksonowska na czym polega to podejście w psychoterapii?

Na czym polega terapia ericksonowska?

Twórcą tej teorii jest Milton Erickson, amerykański psychiatra, terapeuta oraz badacz. Sam Erickson nie spisał teoretycznych zasad na temat swojej psychoterapii. W swojej pracy bardziej kierował się intuicją niż wyuczonymi regułami. Uważał, że terapeuta nie musi doszukiwać się przyczyn zaburzeń u swojego pacjenta, a celem psychoterapii nie powinno być poszerzenie samoświadomości pacjenta, tylko osiągnięcie celu, jaki sam sobie postawił. 

Można, więc przyjąć, że terapia ericksonowska opiera się na podstawowych założeniach:

 1. Pacjent posiada wrodzoną umiejętność rozwiązywania problemów. Sam w sobie posiada wystarczająco siły i zdolności, aby uporać się ze swoimi problemami. 
 2. W podejściu ericksonowskim uważa się, że ludzie w poszczególnych sytuacjach zawsze dokonują dla siebie najlepszego wyboru.
 3. Patrząc na pacjenta należy skupić się na jego zasobach, a nie na objawach, zaburzeniach, diagnozach czy szczegółowych problemach.  
 4. Pacjent jest tutaj ekspertem od swojego życia – to on określa cel terapii; zadaniem terapeuty jest natomiast poszukiwanie potencjałów oraz umiejętności jakie posiada pacjent, aby osiągnąć postawiony cel. Zadaniem terapeuty jest również tworzenie odpowiedniej atmosfery, budowanie relacji, które sprzyjają osiąganiu celu.  
 5. Terapeuta wnikliwie obserwuje funkcjonowanie pacjenta i wzmacnia jego zasoby oraz koryguje, hamuje szkodliwe zachowania. 
 6. Objawy zaburzeń to według Ericksona nawyki, poszczególne wzorce zachowania i mogą być wykorzystywane do powstawania zmiany, a następnie osiągnięcia zamierzonego celu. 
 7. Erickson stosował dyrektywne podejście, gdyż dawał swoim pacjentom wskazówki, ale robił to przy użyciu niedyrektywnych technik, np. jego nowej hipnozy. Hipnoza w ujęciu ericksonowskim to nie stereotypowa hipnoza z wahadłem i kozetką, ale – rodzaj komunikacji terapeuty z pacjentem. Erickson w hipnozie nie rozkazywał pacjentom, ale dawał wybór („możesz teraz czuć się zrelaksowane, ale równie dobrze możesz zmienić pozycję swojego ciała, aby poczuć rozluźnienie w mięśniach” – Grzesiuk L. (2005)). Milton stosował w swojej terapii również metaforę, opowieści, praktykował scenki ze zmianami miejsc siedzących. 
 8. W psychoterapii ericksonowskiej skupiamy się na tym, co jest tu i teraz (przeszłość jest nieistotna).
 9. Terapia ericksonowska jest z założenia psychoterapią krótkoterminową. 

Dla kogo jest psychoterapia ericksonowska?

Ten rodzaj psychoterapii z pewnością przypasuje osobom, które chcą szybko osiągnąć zmianę, są nastawione na poszukiwanie rozwiązania problemu. Jeśli chciałbyś się skupić głównie na problemach z dzieciństwa, to lepiej poszukaj czegoś innego ☺ Terapia ericksonowska polecana jest osobom z depresją, zaburzeniami lękowymi, zaburzeniami odżywiania, sytuacjach kryzysowych czy też trudnościach z pewnością siebie. Dzieci także mogą korzystać z tego nurtu. Erickson patrzył na dziecko jako element systemu, dlatego angażował w terapię całą rodzinę (terapia rodzinna). Terapia ta sprawdzi się przy zaburzeniach emocji i zachowania wśród dzieci i młodzieży oraz problemów rodzinnych. Erickson w swojej terapii często stosował opowieści, humor, metaforę. Techniki te były bardzo lubiane przez dzieci. Dziś również korzystamy z nich w terapii, np. poprzez bajki terapeutyczne. 

Kto może zostać terapeutą w nurcie ericksonowskim?

Nad merytoryczną jakością szkoleń w tym nurcie czuwa Polski Instytut Ericksonowski od 1993 roku. Instytut organizuje również szkolenia, kursy, szkołę psychoterapii, które spełniają wymogi Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego oraz Polskiego Towarzystwa Psychologicznego. Kursy te przeznaczone są dla osób z wykształceniem wyższym (lub studentów ostatnich lat studiów), po kierunkach tj. lekarski, pielęgniarstwo, psychologia, pedagogika oraz rehabilitacja. Odbywają się w Łodzi, Warszawie, Katowicach i Poznaniu.


Literatura

 1. Błaszczak A. (2018). Metafora w praktyce terapeutycznej w ujęciu Miltona H. Ericksona. W: Annales Universitatis Mariae Curie – Skłodowska Lublin – Polonia vol. XXVI, 3. Lublin.
 2. Goldenberg H, Goldenberg I. (2006). Terapia rodzin. Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego. Kraków.
 3. Grzesiuk L. (2005). Psychoterapia. Teoria. Podręcznik akademicki. Wydawnictwo Eneteia. Warszawa.
 4. Polski Instytut Ericksonowski, https://www.p-i-e.pl/dla-terapeuty/informacje (dostęp 01.12.2021). 
Justyna Godula
Justyna Godula
Psycholog, psychoterapeutka w nurcie poznawczo-behawioralnym w trakcie nauki. Pracuje z dziećmi, młodzieżą i dorosłymi. Aktywnie wspiera mamy w okresie poporodowym.